Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Tìm theo con sông Ea H'Leo... HỒ THỦY LỢI EA DRĂNG

Tìm theo con sông Ea H'Leo...
HỒ THỦY LỢI EA DRĂNG
Phía Bắc tỉnh Đăk Lăk có sông Ea H’Leo và hai chi lưu của nó là Ea Drăng và Ea Súp ...
Hồ chứa nước Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) được chú trọng nâng cao năng lực khai thác và vận hành.
Theo đánh giá của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, nguyên nhân cơ bản đưa đến hiệu quả thấp ở các công trình thủy lợi là do yếu tố thể chế hơn là yếu tố kỹ thuật. Theo đó, cần phải tìm ra hệ thống thể chế, mô hình quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống tưới. Việc quản lý công trình thủy lợi hiệu quả không chỉ đơn thuần là thiết kế một tổ chức quản lý thích hợp, mà cần phải tạo nên mô hình gồm nhiều tổ chức khác nhau, được phân cấp nhiệm vụ và quyền lợi rõ ràng nhưng hoạt động và kết hợp với nhau trong một khung thể chế thống nhất, phù hợp. Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi là sự phân công trách nhiệm từ các cơ quan quản lý công trình thủy lợi Trung ương cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới ở địa phương. Đây là một trong những yêu cầu bảo đảm cho hệ thống công trình thủy lợi phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác. ( Theo Báo Dak Lak điện tử )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét