Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Bóng dáng người Thượng...

Bóng dáng người Thượng...
Cư dân sống trong một làng Ê Đê được gọi là mnuih buôn sang. ở đó có những tục lệ bắt buộc người ta phải tuân theo. Bất kỳ ai không tuân thủ đều bị coi là vi phạm tập quán pháp.
Trước hết, các thành viên trong buôn làng phải sống hoà thuận, giúp đỡ, tương trợ nhau khi có khó khăn, hoạn nạn. Trách nhiệm và bổn phận của thành viên trong buôn làng là: Khi thấy một người mang củi nặng phải cùng giúp mang đi; ai đang làm dở dang nhà cửa mọi người phải chung tay giúp hoàn thành; có người chết mọi người phải đi an táng, v.v. Ai không thực hiện như vậy là vi phạm tập tục, người đó phải đi gặp chủ làng để làm sáng rõ việc làm.
Không một ai có thể tuỳ tiện thay đổi nơi sinh sống, nay ở buôn làng này, mai ở buôn làng kia, khi chưa có sự chấp nhận của chủ làng. Ai vi phạm quy định này bị coi là thành phần hư hỏng, nguy hiểm.
Nhiệm vụ chung nhất của cư dân làng là cùng nhau bảo vệ buôn làng, chống hoả hoạn, dịch bệnh, thú rừng phá hoại mùa màng, nương rẫy. Hàng năm tham gia lễ cúng bến nước và các hoạt động nghi lễ khác của cộng đồng.
(Trích đoạn trong "Ứng xử văn hóa trong xã hội Ê Đê, Gia Rai" của TS.Đỗ Hồng Kỳ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét