Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

BÀI DÂN CA Ê ĐÊ

BÀI DÂN CA Ê ĐÊ
...
Cũng như nhiều dân tộc Tây Nguyên xưa, người Êđê xưa sống theo hình thức du canh du cư, phát rẫy, chọc lỗ tra hạt, bởi vậy, trong tiềm thức của họ, các thần là lực lượng siêu nhiên có thể giúp con người mọi điều trong cuộc sống. Trong lễ cầu mùa của người Êđê, trước hết là lời gọi thần:
“Hỡi yang Tơ Lua!
Hỡi yang Kbua Lan!
Nước uống người tạo
Cây trồng người gây
Con cái ta đây
Người ban cho nối dây giống dòng
Này đây hai chiếc gùi ta dâng
Thần bà, thần ông hãy nhận
Cho nhà ta ở lành
Cho buôn ta ăn yên…”
Họ mong mọi thành viên trong cộng đồng buôn làng được khỏe mạnh, ai cũng thỏa được ước mơ trong cuộc sống, trong lao động sản xuất:
“Mong cho buôn làng mạnh khỏe
Mong cho những chàng trai trẻ
Mong cho nội ngoại anh em
Mong cho con gái đàn bà
Mong cho kẻ lên rừng hái quả
Mong cho người lên non chặt cành
Mong kẻ kiến vàng đi bắt
Mong người đặt đó, đơm lờ…
Thảy thảy thỏa dạ ước mơ…”
Họ còn mong: “Gió đông chớ nổi! Chớp giật hãy tan! Khiên đao chẳng chạm buôn làng; tê giác hoang dữ tìm đường mà xéo; cọp hung ác lánh xa, khuất nẻo; voi ngà chéo cũng phải đi xuôi”. Và ước cho mưa thuận gió hòa để công việc nương rẫy được thuận lợi:
“Ước sao được trận mưa sa
Ước sao được cả mưa rào
Cho bầu sai quả, ngô vào đỏ tươi…”
Cùng mọi sản xuất nương rẫy bội thu để:
“Dựng được chòi rẫy thật to
Đựng bao nhiêu thóc đầy bồ đó đây…”
(Bài ca cầu mùa của dân tộc Êđê).
(Nguồn : http://tindulich.vn/)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét