Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Xứ Thượng... DÂN TỘC JRAI

Xứ Thượng...
DÂN TỘC JRAI
Jrai là tên tự gọi cũng là tộc danh chính thức của tộc người. Tên đó vừa đồng âm lại vừa đồng nghĩa với từ Jrai hoặc drai có nghĩa là thác nước. Người ta giải thích tộc danh này có thể gắn liền với lịch sử ban đầu của người Jrai thuỷ tổ của họ có lẽ sinh tụ ở vùng có nhiều thác ghềnh ven những con sông nào đó. Ngoài ra đồng bào có tên gọi khác như Gia-rai, Jơ Rai... 
...
Ngày nay tộc người Jrai có dân số đứng hàng thứ mười trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam trong đó có trên 90% cư trú ở tỉnh Gia Lai. Do đó khi đánh giá nghiên cứu về người Jrai ở Gia Lai là đã hiểu được những nét đặc trưng của người Jrai ở Việt Nam nói chung.
...
Người Jrai thuộc ngữ hệ Nam Đảo (hay còn gọi là ngữ hệ Malayo - Polynesien). Ở Gia Lai tộc người Jrai là một trong những tộc người lớn đông nhất và cư trú lâu đời. Tổ tiên của tộc người Jrai di cư từ ven biển miền Trung lên chinh phục và khai phá miền cao nguyên Đắc Lắc và Pleiku. Để rồi cho đến ngày nay đây là địa bàn cư trú của tộc người này. Hiện nay dân số người Jrai sống tập trung ở thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Grai, Chư Prông, Ia Pa, Đức Cơ, Chư Pah, Đăk Đoa,... được chia thành năm nhóm chính:
-Nhóm Jrai Chor (Cheo Reo hay Phun) sinh sống ở khu vực thung lũng lòng chảo Cheo Reo.
-Nhóm Jrai Hdrung (gồm hai nhóm nhỏ Chon và Hà Bầu)cư trú ở khu vực đông bắc thành phố Pleiku.
-Nhóm Jrai Aráp cư trú ở khu vực tây bắc thành phố Pleiku Chư Pah.
-Nhóm Jrai Mthur sống chủ yếu ở huyện Krông Pa.
-Nhóm Jrai Tbuăn (Puôn) cư trú dọc biên giới Việt Nam - Campuchia.
...
(Trích theo "Người Jrai ở Gia Lai" của Nguyễn Xuân Phước đăng trênhttp://nguyenxuanphuoc.vnweblogs.com/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét