Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

DÒNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Thăm phố Ban Mê...
DÒNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Trong thập niên 50 khi nhận trách nhiệm Giám mục giáo phận Kontum, Đức Cha Paul Léon Seitz đã kêu mời các Hội Dòng đến tiếp tay với ngài trong việc truyền giáo cho anh chị em Dân Tộc. Bên cạnh đó, đứng trước cuộc di cư 1954 và di dân 1957, với số người Kinh ngày càng gia tăng, Đức Cha nhận thấy cần phải có một dòng nữ người Kinh của giáo phận để đáp ứng công cuộc tông đồ trong cánh đồng truyền giáo đang nở rộ.
...
Từ 01.02.1964 Dòng được chuyển dần về Ban Mê Thuột, tại các cơ sở của Dòng 151 (133) và 104 (70) Phan Chu Trinh, Ban Mê Thuột.
Ngày 01.9.1966, để hợp thức hóa các thủ tục về mặt hành chính, Đức Cha đã cho làm con dấu của Dòng với nội dung “Tu viện Nữ Vương Hòa Bình và hình chim bồ câu ngậm cành lá ô-liu”
...
Ngày 23.8.1967 Đức Cha Paul Léon Seitz đã trao Dòng cho Đức Tân Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.
...
Từ khi chuyển về Ban Mê Thuột đến 1975, chị em phục vụ công tác tông đồ mục vụ tại các giáo xứ Kinh và Dân Tộc và các công tác bác ái, giáo dục, dục anh, huấn nghệ, cứu tế, y tế tại các trung tâm Hướng Thượng, trung tâm huấn nghệ Caritas, trường trung - tiểu học Thánh Tâm, Ký Nhi viện Tuổi Ngọc .
Sau năm 1975, với hoàn cảnh mới của đất nước, các cơ sở truyền giáo và giáo dục của Dòng tạm ngưng. Công việc tông đồ trong giai đoạn này mặc một hình thức mới, chị em sống Linh đạo Hòa Bình qua việc phục vụ trên nông trường, nơi nhà máy, trong hợp tác xã, trên ruộng đồng; thăm viếng và giúp đỡ người ốm đau, già cả tại tư gia cũng như bệnh viện, tiễn đưa người quá cố, làm giáo viên tại vùng sâu vùng xa.
Vào đầu thập niên 90, Dòng dần tái thành lập và thành lập thêm những cơ sở huấn luyện, những cơ sở truyền giáo và giáo dục. Chị em cũng có những cơ hội thuận tiện hơn để học hỏi và sống Lời Chúa, đào sâu đời sống tâm linh, nâng cao tri thức đạo đời, cũng như những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho công việc phục vụ Giáo Hội và Xã Hội.
(Trích theo DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT đăng trên http://gpbanmethuot.vn/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét