Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

BẢN CỔ NGỮ Ê ĐÊ

BẢN CỔ NGỮ Ê ĐÊ
...
Đoạn Kinh Thánh chữ Êđê cổ xưa được chép trên giấy da, nay đã thất truyền ở Việt Nam. Văn bản này thì theo tài liệu của Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại (BFBS) vào năm 1928, tiếng Ra-đê (Ê-đê) là ngôn ngữ thứ 1001 trên thế giới đã được phiên dịch Kinh Thánh. Một ấn bản đầu tiên của Phúc Âm Tin Lành Y-Marakos (Mác) được in bằng chữ viết Ra-Đê cổ được lưu giữ tại Thư Viện Thánh Kinh Hội tại London, Anh Quốc.
...
Trước khi người Pháp đặt chân lên Tây Nguyên, người Ê đê đã có chữ viết riêng theo lối văn tự Pali- Sancrit của Ấn Độ mà người Ê đê gọi là " Boh h'ră", có thể là một trong những loại dạng kiểu chữ viết cong của người Champa, loại chữ Sancrit này được viết trên giấy da " m'ar klit", hay trên lá cọ khô "Hla guôl", loại chữ này hoàn toàn thất truyền ...
(Theo Wikipedia tiếng Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét