Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Trên quốc lộ gần cầu 14... NHÀ THỜ GX THỌ THÀNH

Trên quốc lộ gần cầu 14...
NHÀ THỜ GX THỌ THÀNH
Năm 1956: Vùng đất cầu 14 còn là một dải rừng nguyên sinh, chỉ có các buôn dân tộc Ê đê, M' Nông trong tình trạng lạc hậu, sống du canh du cư, gùi sản phẩm thu hoạch được trên nương rẫy, đi bộ tới thị xã Ban Mê Thuột để trao đổi hàng hóa.
Với chủ trương giãn dân của chính quyền Sài Gòn, nhằm định cư cho đồng bào di cư năm 1954. Một số dân tạm trú tại Phú Thọ lều nay là trường đua Phú Thọ, thuộc đô thành Sài Gòn Chợ Lớn cũ, đã đi khảo sát vùng đất Cao Nguyên. Ngày 10/4/1957, những người dân tiên phong đã đặt chân đến khu vực cầu 14, họ là 62 người dân công giáo từ Phú Thọ tới, làm lán trại bằng tranh tre, nứa. Sau đó chính quyền đưa cơ giới tới ủi khai hoang 50ha, lập nên trại định cư Thọ Hợp.
Tháng 6/1957, linh mục Phanxicô Vũ Kim Loan từ Phú Thọ tới trại định cư Thọ Hợp, lập thành Giáo xứ Thọ Hợp, trực thuộc địa phận Kon Tum. Sau đó Ngài trở về Giáo phận Sài Gòn.
Trong năm 1957, trại định cư cũng như giáo xứ Thọ Hợp lớn nhanh với những gia đình công giáo từ nhiều nơi đổ về.
Ngày 22/7/1957 trên 20 gia đình công giáo từ Trung Chánh, Hóc Môn tới, tiếp theo là một tập thể khoảng 20 gia đình toàn tòng công giáo từ thôn Đại Phong - Quận Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình đến với Giáo xứ Thọ Hợp và một số gia đình công giáo từ Hà Lan, thuộc quận Buôn Hô tới. Ngoài ra, cũng có vài chục gia đình sắc tộc Thái ngoài công giáo cũng tới trại định cư Thọ Hợp trong năm 1957.
- Năm 1958, trại định cư Thọ Hợp được tổ chức chính quyền địa phương công nhận và đổi tên thành xã Thọ Thành, thuộc quận Ban Mê Thuột. Giáo xứ Thọ Hợp cũng được cải tên thành Giáo xứ Thọ Thành từ ngày ấy cho đến nay...
...
...
ĐẶC ĐIỂM, ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ
1. Tên Giáo xứ/ giáo hạt: Giáo xứ Thọ Thành - Giáo hạt Mẫu Tâm
Địa chỉ: Thôn 6 - xã Hòa Phú - Tp. Buô Ma Thuột - Đắk Lắk
2. Ngày thành lập Giáo xứ: 12/05/1957
3. Linh mục sáng lập: Phanxicô Vũ Kim Loan
4. Linh mục tiên khởi giáo xứ: Phaolô Võ Quốc Ngữ
5. Giáo xứ hiện nay:
- Nhà thờ xây mới năm 1999, hoàn thành vào năm 2000 do Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Quế
- Số giáo dân: Kinh: 3.553; sắc tộc: 164
- Linh mục quản xứ đương nhiệm: LM. Phanxicô Xaviê Trần Hồng Linh về thay cho LM. Phêrô Lưu Thọ .
***
(Trích theo nguồn http://gpbanmethuot.vn/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét