Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Dọc theo suối Ea Tam... TỊNH XÁ NGỌC THÀNH

Dọc theo suối Ea Tam...
TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
Ngược dòng lịch sử, có mấy ai biết rằng 38 năm trước, nơi đây chỉ là một rừng tre cằn cỗi với nhũng trảng cỏ tranh bao phủ um tùm. Bỗng đâu chánh pháp hiện trong trần, Cố Đệ nhị Ni Trưởng Thích Nữ Bạch Liên đã ghi dấu ấn đầu tiên trên mảnh đất này.Ngày xưa đây là phần đất thuộc khu gia binh, do hội đủ thiện duyên nên gia đình bà Triệu Thị Lai và bà Châu Hảo phát tâm mua đất cúng dường, thỉnh cố Đệ nhị Ni Trưởng chứng minh, và từ đây ngôi tịnh xá được bắt đầu khai sinh, với diện tích đất chùa khoảng 4.485m2
Giữa đồi núi hoang vu Ni sư Tốn Liên được sự chỉ giáo của Ni Trưởng, đã nỗ lực khai phá và xây dựng hình thành ngôi tịnh xá trang nghiêm. Tịnh xá được kiến trúc theo hình bát giác biểu tượng "Bát chánh đạo", ban đầu với vách ván mái tôn đơn sơ, giản dị nhưng tràn đầy nếp sống thiền môn.
Hệ phái Khất Sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sinh, Ngài đã vạch ra đường lối tu hành cho hệ phái là mỗi vị tu ở một tịnh xá không quá 3 trăng, cho nên từ năm 1965 đến năm 1973 đã lần lượt thay đổi 9 vị trụ trì: Ni trưởng Bạch Liên, Ni sư Tốn Liên, Ni sư Kinh Liên, Ni sư Tập Liên, Ni sư Nguyễn Liên, Ni sư Phát Liên và Ni sư Phan Liên, từ năm Quý Sửu 1973 đến nay, đến nay, đương kim trụ trì là Ni sư Thích Nữ Phan Liên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét