Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Cao Đài trên cao nguyên... THÁNH THẤT TRUNG HÒA

Cao Đài trên cao nguyên...
THÁNH THẤT TRUNG HÒA
(457 Phan Châu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
Vào những năm 1950, một số tín đồ ở các Họ đạo tại miền Trung thuộc Hội thánh Truyền giáo Cao Đài lên vùng đất Quảng Nhiêu (tức Quảng Phú ngày nay) để lập nghiệp. Với nhu cầu sinh hoạt tâm linh, lễ bái, gìn giữ mối Đạo, tín đồ nơi đây đã trình xin thành lập Thiên Bàn Quảng Nhiêu ... Sau đó, xây dựng và phát triển thành Họ đạo Trung Hòa, ĐăkLăk; hiện nay, Họ đạo Trung Hòa có 358 hộ với 1.205 đạo hữu và 8 xã đạo trực thuộc.
Thánh thất Trung Hòa được khởi công xây dựng vào ngày 10/12/2008, với tổng diện tích xây dựng 2.253m2/3.000m2 diện tích khu đất, trong đó diện tích ngôi Tam Đài 492m2, toàn thể chức sắc tín đồ tại Họ đạo Trung Hòa đã đem hết tâm trường, nhân, tài, vật, lực chung công, góp sức để hoàn thành ngôi Thánh thất tại miền đất Tây nguyên này.
(Theo Nguyễn Ngọc - http://btgcp.gov.vn/ )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét