Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

HANG ĐỘNG NÚI LỬA ĐĂK NÔNG SẼ TRỞ THÀNH CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT

Tạm biệt núi lửa Čư B'Luk...
HANG ĐỘNG NÚI LỬA ĐĂK NÔNG SẼ TRỞ THÀNH CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT
Quần thể hang động núi lửa tại Đắk Nông có đầy đủ tiềm năng để được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Hàng năm, UNESCO đều dành nguồn kinh phí nhất định để hỗ trợ các quốc gia xây dựng các dự án trình UNESCO, trong đó có các dự án công viên địa chất.
Khu vực hang động núi lửa vùng Krông Nô có kiến tạo khá đặc biệt, đa dạng về địa chất, sinh học, lịch sử, văn hoá xã hội.
Do vậy nơi đây sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành Công viên địa chất cấp quốc gia, hướng đến xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét