Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Bóng dáng người thượng...

Bóng dáng người thượng...
...
Có lúc thấy người Êđê theo chế độ Mẫu hệ cũng có cái lý riêng của nó : Người Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, rồi thêm cơn đau khi chuyển dạ,cho con bú, chăm sóc con đều nhiều hơn người Bố. Về mặt khoa học thì con cái là sự tổ hợp nhiễm sắc thể giới tính của cả cha lẫn mẹ. Xem ra lấy họ mẹ cũng là điều xứng đáng .Phong tục này vẫn còn cho đến ngày nay và chẳng ai , mà cũng chẳng nên phá bỏ nó. Như một niềm tự hào nho nhỏ của riêng tộc người Ê đê mình vậy.
Xã hội ngày càng hiện đại, bà con các dân tộc thiểu số cũng phải bắt nhịp với cuộc sống mới. Nhưng họ vẫn kế thừa phát huy tinh hoa văn hóa , giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Bởi vậy người Êđê sinh con ra vẫn lấy họ Mẹ, vẫn địu con bằng A băn dù rằng trong nhà họ đã có cái nôi hiện đại hoặc chiếc xe đẩy trẻ em…
(Trích đoạn "Chiếc A Băn của Mẹ" của Y-Niong B.Yă )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét